Διαπολιτισμικότητα, Σημειωτική και γραπτός λόγος

15. 05. 02
Εμφανίσεις: 1737

 Τίτλος

"Διαπολιτισμικότητα,  Σημειωτική   και   γραπτός λόγος"

 Στοιχεία 'Εκδοσης:

 Κωτόπουλος Η.Τριαντάφυλλος, Καρασαββίδου Ελένη, Περιοδικό Νέα Σκέψη, τχ. 494 (7-8), σελ. 288-292, Αθήνα 2007.

Περιγραφή:

Στο  συγκεκριμένο  άρθρο  επιχειρείται  με  συνοπτικό  τρόπο  η  διερεύνηση ορισμένων από τις βασικές παραμέτρους των σχέσεων της Διαπολιτισμικότητας,της Σημειωτικής και του γραπτού λόγου. Η Διαπολιτισμικότητα, ένα ζήτημα αιχμής στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες, αντιμετωπίζεται ως μία αντίληψη βιωμένη στην καθημερινή πρακτική που διαφοροποιείται ανάλογα με την εκάστοτε ιδεολογικοπολιτική θεώρηση. Χωρίς να εξαντλεί τις ευεργετικές της επιρροές σε ένα αυστηρά περιχαρακωμένο πλαίσιο μεταναστευτικών ζητημάτων, συνιστά στο χώρο της επιστήμης τη βασική σταθερά αναδυόμενων κλάδων, όπως η Διαπολιτισμική Θεολογία, η Διαπολιτισμική Φιλοσοφία, η Διαπολιτισμική Επικοινωνιολογία κ.τ.λ. Την ίδια στιγμή η επιστήμη της Σημειωτικής μοιάζει να  υποκαθιστά τη θεωρία της γνώσης,  διασπώντας την ενιαία αντίληψη του κόσμου και αλλάζοντας το γενικό προσανατολισμό των επιστημών  της  εποχής μας.  Αποδεικνύεται λοιπόν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η επιστημονική συνεξέταση της Διαπολιτισμικότητας και της Σημειωτικής, που αποτυπώνουν   με   ευκρίνεια   και   επεξηγούν   στη   γλωσσική   παραγωγή   τις σύγχρονες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις. Διαπιστώνουμε ότι η γραφή ως μία συλλογική αναπαράσταση, που χρησιμοποιείται για την ανάδειξη των ιστορικών και κοινωνικών συλλογικών κανόνων, μπορεί πλέον να λειτουργήσει απεριόριστα υπονομευτικά απέναντι στις ιδεολογικές κατασκευές του  "ανίερου διαφορετικού". Η στοχοποίηση του εθνοτικά,   φυλετικά, σεξουαλικά, ταξικά ή θρησκευτικά "άλλου", την οποία επιδιώκουν οι διάφορες πολιτικές, οικονομικές και θρησκευτικές εξουσίες, επικαλούμενες το ιδεολόγημα της ομοιογένειας και της προόδου, περνά σε μία φάση αποδόμησης.

 

Κατεβάστε εδώ: Διαπολιτισμικότητα, Σημειωτική και γραπτός λόγος