Διονύσιος Σολωμός: μια ενδιαφέρουσα διακειμενική συνομιλία με το Λόρδο Βύρωνα

15. 05. 02
Εμφανίσεις: 1927

Τίτλος

 "Διονύσιος  Σολωμός:  μια ενδιαφέρουσα  διακειμενική συνομιλία  με το Λόρδo Βύρωνα",

Στοιχεία 'Εκδοσης:

 Περιοδικό Ηπειρωτικό Ημερολόγιο, τόμος ΚΣΤ', σελ. 235-242, Ιωάννινα 2007

Περιγραφή:

Η εργασία παρουσιάστηκε και με τη μορφή ανακοίνωσης στην εκδήλωση "Λευτεριά για λίγο πάψε…", ΙΣΤ΄ Πνευματικός Μάιος - "Η Πολιτιστική Άνοιξη της Θεσσαλονίκης", που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια εορτασμού του έτους Σολωμού και για τα 200 χρόνια ποίησης του Λόρδου Βύρωνα (23-5-2007, Κέντρο Ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκης).Η εργασία αυτή αναδεικνύει μία πολύ ενδιαφέρουσα διακειμενική συνομιλία μεταξύ των  δύο  δημιουργών  μέσα  από  μία  συγκριτική  προσέγγιση  του  Ύμνου εις  την Ελευθερίαν του Διονύσιου Σολωμού και των έργων Childe Harold και Don Juan του Λόρδου Βύρωνα.   Ο Σολωμός μετουσιώνει ουσιαστικό σε ποιητικό σύμπαν την αισθητή πραγματικότητα, χρησιμοποιώντας συμβολικά την κυρίαρχη μορφή της Ελευθερίας μέσα από τον ελληνικό αγώνα για ανεξαρτησία. Διαπιστώνεται ότι στον Ύμνο ο εθνικός μας ποιητής έχει διαρκώς υπόψη του τα βυρωνικά κείμενα, στα οποία αισθάνεται το χρέος και τη χαρά να "απαντήσει". Μέσα από τη συνεχόμενη αντιπαράθεση στίχων των δύο ποιητών μας αποκαλύπτεται μια διαρκής και πολυεπίπεδη αλληλεπίδραση σε ζητήματα ιστορικού, κοινωνικού και πολιτισμικού χαρακτήρα. Η εργασία επισημαίνει ότι η σχέση αυτή δεν εξακολουθεί να υφίσταται στην ποιητική σύνθεση του Σολωμού Εις το Θάνατον του Λορδ Μπάιρον. Το έργο, ένας  θρήνος  στο  δοξασμένο  νεκρό  με  σκοπό  να  νουθετήσει  του  Έλληνες  στην ομόνοια, αναδεικνύοντας   ταυτόχρονα  πολλές  μορφές  του   ελληνικού ηρωισμού, αποτελεί ένα αδύνατο αντίγραφο του Ύμνου. Η Ελευθερία δεν είναι τώρα τίποτε άλλο παρά μία μορφή που θρηνεί.

 

Κατεβάστε εδώ: Διονύσιος Σολωμός: μια ενδιαφέρουσα διακειμενική συνομιλία με το Λόρδo Βύρωνα