Οι Εβραίοι ήρωες στο κειμενικό σύμπαν του Γιώργου Ιωάννου

15. 05. 02
Εμφανίσεις: 1612

Τίτλος:

 "Οι  Εβραίοι  ήρωες  στο κειμενικό  σύμπαν  του Γιώργου  Ιωάννου"

 Στοιχεία 'Εκδοσης:

 Περιοδικό Φιλόλογος, τχ. 124, σ. 233-240, Θεσσαλονίκη Απρίλιος - Μάιος 2006.

 Περιγραφή:

Η   μελέτη   αυτή   εστιάζει   στη   σημαντικότητα   της   "κατασκευής"   λογοτεχνικών προσώπων Εβραίων στα έργα ενός από τους σπουδαιότερους πεζογράφους της μεταπολεμικής Ελλάδας, του Γιώργου Ιωάννου. Ο Θεσσαλονικιός συγγραφέας, αυτόπτης μάρτυρας  της τραγικής  μοίρας του εβραϊκού στοιχείου της γενέθλιας πόληςτου, επηρεάζεται λιγότερο από τη μακραίωνη χριστιανική λογοτεχνική παράδοση και υπονομεύει το αρνητικό στερεότυπο του Εβραίου που έχει επικρατήσει σ' αυτήν. Με τη χρήση της  ανάλυσης περιεχόμενου και στοιχείων  από  τη θεωρία  της αφήγησης διαπιστώθηκε ότι στα έργα του αποδομείται ουσιαστικά ο φόβος για το ξένο και το άγνωστο, για τον "Άλλο". Οι Εβραίοι ήρωές του δρουν συνήθως στο ιστορικό πλαίσιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο χώρο της Θεσσαλονίκης. Ο Ιωάννου όμως δεν επιμένει στην καταγραφή πολιτισμικών στοιχείων στα οποία αποκρυσταλλώνεται η ετερότητά τους, όπως ο τρόπος ομιλίας, η ενδυμασία κτλ., αλλά επικεντρώνεται στα δυσεπίλυτα προβλήματα της συνύπαρξης και αποδοχής τους από τους χριστιανούς συμπολίτες τους, οι οποίοι ενεργούν επηρεασμένοι από τις θρησκευτικές διαφορές και τις βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις τους. Μέσα από την ανασύνθεση των ιστορικών γεγονότων αποτυπώνεται η προετοιμασία και τα στάδια της προσδιορισμένης χρονικά γενοκτονίας, η οποία αναδεικνύεται σε κομμάτι του αχρονικού ανθρώπινου πόνου, ενώ ταυτόχρονα προσεγγίζεται και η ιστορική αλήθεια μέσα από την αφήγηση της προσωπικά βιωμένης εμπειρίας.

 

Κατεβάστε εδώ:  Οι Εβραίοι ήρωες στο κειμενικό σύμπαν του Γιώργου Ιωάννου