Ομοφυλοφιλική ταυτότητα και εφηβική λογοτεχνία

15. 04. 29
Εμφανίσεις: 1499

Τίτλος:

"Ομοφυλοφιλική   ταυτότητα   και   εφηβική   λογοτεχνία"

Στοιχεία 'Εκδοσης:

 Κοτόπουλος Η.Τριαντάφυλλος, Καρασαββίδου Ελένη). Συλλογικός τόμος Σύγχρονη Εφηβική Λογοτεχνία. Από την ποιητική της εφηβείας στην αναζήτηση της ερμηνείας της, επιμ. Κανατσούλη Μένη – Πολίτης Δημήτρης, Πατάκης, Αθήνα 2011

Περιγραφή:

Η αξιακή αναδιάταξη που χαρακτηρίζει την έμφυλη πραγματικότητα στη σύγχρονη εφηβική λογοτεχνία και η υπονόμευση ή και ολική ανατροπή των διακριτικών χαρακτηριστικών προηγούμενων εποχών σηματοδοτεί ταυτόχρονα τη "νομιμοποίηση" ενός πολύπλοκου διαλόγου γύρω από το μοτίβο των "μη κανονικών" σεξουαλικών σχέσεων. Στη συγκεκριμένη εργασία εξετάζεται η λειτουργία της μυθιστορηματικής εκδοχής για την αυθεντικότητα της "άλλης σεξουαλικότητας", καθώς και οι σαθρές κατασκευές τόσο σε επίπεδο ομοφυλοφιλικής φιγούρας όσο και σε επίπεδο ηθικολογικών παραινέσεων. Αναζητήσαμε τα ενοποιητικά στοιχεία ανάμεσα στους ομοφυλόφιλους ήρωες ενός ουσιαστικά κατακερματισμένου, αποσπασματικού και περιθωριακού μυθιστορηματικού κόσμου και διαπιστώσαμε ότι τα ζητήματα που διαρκώς θέτουν οι αναπαραστάσεις σε κείμενα για εφήβους αποκαλύπτουν την προσπάθεια επαναδόμησης του κοινωνικού υποκειμένου μέσα από ένα "εναλλακτικό" μυθιστόρημα που συγκροτεί ένα σύστημα αξιών διαφορετικό από αυτό της επίσημης κοινωνίας.    Για    την    ανάγνωση    και    μεθοδολογική    προσέγγιση    των    έργων αξιοποιήθηκαν τα εργαλεία της αφηγηματολογίας σε συνδυασμό με τις θέσεις της φεμινιστικής   κριτικής   και   γενικά   της   λογοτεχνικής   κριτικής   για  τις   έμφυλες διαφορές. Ο συγκεκριμένος τρόπος προσέγγισης επιτρέπει να αναδειχτούν οι κώδικες ανάγνωσης των μυθιστορημάτων και να αποκαλυφθεί η διαλεκτική σχέση ανάμεσα στον κυρίαρχο και στον περιθωριακό λόγο που καθορίζει τελικά τη διαμόρφωση της όποιας συλλογικής συνείδησης.

 

Κατεβάστε εδώ: Ομοφυλοφιλική   ταυτότητα   και   εφηβική   λογοτεχνία