Διοικητικό Έργο

13. 11. 26
Εμφανίσεις: 1038

Το διοικητικό έργο του Τριαντάφυλλου Η. Κωτόπουλου είναι το εξής:

 

  • Μέλος της επιτροπής θεμάτων και βαθμολογητής στη γραπτή εξέταση για το γνωστικό αντικείμενο στις εισαγωγικές εξετάσεις της Κατεύθυνσης «Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος (έως σήμερα).
  • Μέλος της επιτροπής θεμάτων, μέλος της επιτροπής διενέργειας των προφορικών συνεντεύξεων και βαθμολογητής στις γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος «Δημιουργική Γραφή» (έως σήμερα).
  • Μέλος της επιτροπής για την έρευνα στους  Οδηγούς  Σπουδών  των Παιδαγωγικών Τμημάτων στην Ελλάδα, με σκοπό την αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος (2011).
  • Μέλος της 5μελούς επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού (Νο 8/2010) για την «Καθαριότητα των κτιρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα».
  • Μέλος της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και Διαπίστωσης Εργασιών του Π.Τ.Ν. / Π.Δ.Μ. (2011).
  • Επιστημονικά Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημιουργική Γραφή»,  Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας από το 2012 έως σήμερα.
  • Διευθυντής του Εργαστηρίου «Βιβλιολογείον» της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από το 2013 έως σήμερα.
  • Επιστημονικά Υπεύθυνος των Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης «Δημιουργική Γραφή Ι»  που πραγματοποιήθηκαν σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Φλώρινα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 και των ίδιων Προγραμμάτων που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη το 2013-2014 και το 2014-2015.
  • Μέλος της Επιτροπής «Διασυνοριακής Συνεργασίας» της Παιδαγωγικής Σχολής της Φλώρινας για τα έτη 2013-2014. 
  • Μέλος της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την ένταξη στη κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του κ. Αθανάσιου Βαϊτσάκη, μέλος της κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).