Διδακτικό Έργο

13. 11. 26
Εμφανίσεις: 1530

Η διδακτική πορεία του Τριαντάφυλλου Η. Κωτόπουλου διαπερνά τη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

I.1       ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

I.1.1ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ

I.1.1.1                           ΣΕ Α.Ε.Ι. – ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1-9-2004 έως 31-8-2008      

Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.

Συμμετοχή στη διδασκαλία των μαθημάτων:

 

Χειμερινό εξάμηνο

(2004-2005/2005-2006/

2006-2007/ 2007-2008)

1."Αφηγηματολογία - Παιδική Λογοτεχνία"

2."Νεοελληνική Γλώσσα: Φωνολογία - Μορφολογία".

3 . "Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία".

 

 

Εαρινό εξάμηνο

(2004-2005/2005-2006/2006-2007)

1. "Θέματα Παιδικής Λογοτεχνίας"

2. "Νεοελληνική Γλώσσα: Σύνταξη - Λεξιλόγιο".

3.  "Γλώσσα και Εκπαίδευση στη Νεότερη Ελλάδα".

 

 

Χειμερινό εξάμηνο

(2006-2007)

 

1."Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνική Ιστορία".

Εαρινό εξάμηνο

(2006-2007)

1. "Κοινωνική Ιστορία".

I.1.1.2                           ΣΕ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ – ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2005-2006                          

Συμμετοχή στη διδασκαλία των μαθημάτων:

1. "Πειραματική Λογοτεχνία – Δημιουργική γραφή", στην ενότητα: "Μετρική στην Παιδική Ποίηση".

2.   "Γλωσσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο".

 

2006-2007                          

Συμμετοχή στη διδασκαλία των μαθημάτων:

 

3. "Παιδική Λογοτεχνία", στις ενότητες: "Παιδική Λογοτεχνία και Ειδική Αγωγή" και "Παιδική Λογοτεχνία και πόλη".

4.   "Γλωσσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο".

 

 

Τα μαθήματα προσφέρονται στον Τομέα Γλώσσας και Ιστορίας και στο Διδασκαλείο του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. Υπεύθυνοι μαθημάτων: Καθηγητής Σωφρόνης Α. Χατζησαββίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Αντρέας Καρακίτσιος, Επίκουρος Καθηγητής Αλέξανδρος Δάγκας.

 

I.1.1.3                           ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ Α.Ε.Ι.

3/3/2009 – 21/5/2009

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΑΙΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

 

Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Π.Δ. 407/80) (Προεδρική Πράξη Πρόσληψης 2354/03-03-2009).

 

Διδασκαλία των μαθημάτων

-          «Ελληνική Λογοτεχνία ΙΙ» (2ο Εξάμηνο)

-          «Παιδική Λογοτεχνία»     (2ο   Εξάμηνο)

-           

 

I.1.2ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ

2009 -2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

(ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 352/12-05-2009)

Λέκτορας στο γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Λογοτεχνία με έμφαση στην Παιδική Λογοτεχνία».

Διδασκαλία των μαθημάτων:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Τμήμα Νηπιαγωγών

Π.Δ.Μ.

-          Παιδική Λογοτεχνία (Υποχρεωτικό, 8ο εξάμηνο)

-          Ξένη Παιδική Λογοτεχνία (Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό,7ο εξάμηνο)

-          Ποίηση για παιδιά και μεγάλους (Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό,3ο εξάμηνο)

-          Σύγχρονη ελληνική Λογοτεχνία και κοινωνικό περιθώριο (Κατ’  επιλογή υποχρεωτικό, 6ο εξάμηνο)

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Π.Δ.Μ.

-          Δημιουργική Γραφή (Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό, 2ο, 4ο και 6ο  εξάμηνο)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Α.Π.Θ.

2012

-          «Χαρακτήρες της Παιδικής Λογοτεχνίας» που προσφέρεται στο ΤΕΠΑΕ του Α.Π.Θ. από την Επίκουρη Καθηγήτρια Γαβριηλίδου Σοφία. Αναπτύχθηκε το θέμα «Ήρωες και αντιήρωες της Εφηβικής Λογοτεχνίας» τη Δευτέρα 30-4-2012 (17.00μμ – 20.00μμ).

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Τμήμα Νηπιαγωγών

Π.Δ.Μ.

Κατεύθυνση: Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση

-          Δημιουργική Γραφή

-          Θέματα Παιδικής Λογοτεχνίας (τις χρονιές 2010-2013 σε συνδιδασκαλία με την Επίκουρη Καθηγήτρια του ΤΕΠΑΕ – Α.Π.Θ. Γαβριηλίδου Σοφία)

-          Διδακτική της Λογοτεχνίας  (2008-2009)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

«Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό»

-          «Παρα-λογοτεχνία  και  Παιδικό  Βιβλίο»  που προσφέρεται στο ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου από τον Επίκουρο Καθηγητή  Παπαντωνάκη  Γεώργιο.  Αναπτύχθηκε  το  θέμα   «Ελληνική Εφηβική Λογοτεχνία και Κοινωνικό Περιθώριο» την Τετάρτη 4-5-2011 (18.00μμ –21.00μμ).

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

«Δημιουργική Γραφή»

Π.Δ.Μ.

2012 – 2013

-          Ειδικά θέματα αφηγηματικής τέχνης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1.3          ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ

2013- ΣΗΜΕΡΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

(ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 451/Γ/22-04-2013)

Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Λογοτεχνία με έμφαση στην Παιδική Λογοτεχνία».

(ΦΕΚ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 1082/9-6-2015 τ.Β’)

 

Επίκουρος καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Δημιουργική Γραφή, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Παιδική Λογοτεχνία»

 

Διδασκαλία των μαθημάτων:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Τμήμα Νηπιαγωγών

Π.Δ.Μ.

-          Παιδική Λογοτεχνία (Υποχρεωτικό, 8ο εξάμηνο)

-          Ελληνική Λογοτεχνία Ι (Υποχρεωτικό, 1ο εξάμηνο)

-          Ελληνική Λογοτεχνία ΙΙ (Υποχρεωτικό, 2ο εξάμηνο)

-          Σύγχρονη ελληνική Λογοτεχνία και κοινωνικό περιθώριο (Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό, 6ο εξάμηνο)

-          Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση (Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό, 7ο εξάμηνο)

 

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Π.Δ.Μ.

 

-          Δημιουργική Γραφή (Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό, 2ο, 4ο και 6ο  εξάμηνο)

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Π.Δ.Μ.

2015-2016

 

-          Ελληνική Παιδική – Νεανική Λογοτεχνία (Υποχρεωτικό, 2ο εξάμηνο)

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

2014

       -          Τυπογραφία και Γλώσσα / Οπτική Επικοινωνία

          Δευτέρα 24/2/2014:  Διάλεξη με θέμα "Δημιουργική Γραφή στο Πανεπιστήμιο"

         Τρίτη  25/2/2014: Διάλεξη με θέμα "Δημιουργική Γραφή και Διαφήμιση"

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Τμήμα Νηπιαγωγών

Π.Δ.Μ.

Κατεύθυνση: Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση

2013-2015

-          Δημιουργική Γραφή

-          Θέματα Παιδικής Λογοτεχνίας (τις χρονιές 2010-2013 σε συνδιδασκαλία με τον διδάκτορα Κούγκουλο Αθανάσιο)

-          Διδακτικής της Λογοτεχνίας

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

«Δημιουργική Γραφή»

Π.Δ.Μ.

2013– παρόν

 

-          Ειδικά θέματα αφηγηματικής τέχνης

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Τεχνολογικό πανεπιστήμιο Κύπρου

2014

-         Τυπογραφία και Γλώσσα / Οπτική Επικοινωνία

-          Τετάρτη 26/2/2014: Διάλεξη με θέμα " Το διδακτορικό δίπλωμα στη Δημιουργική Γραφή και την Κριτική Μελέτη"

-          Πέμπτη 27/2/2014: Διάλεξη με θέμα "Σπουδές Δημιουργικής Γραφής: Πρακτική, Έρευνα και Παιδαγωγική"

 Παρασκευή 28/2/2014:  Διάλεξη με θέμα : Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής - Διδάσκοντας το Αδίδακτο"

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Τμήμα Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής

Ε.Κ.Π.Α.

Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας

2015

-          «Η Δημιουργική Γραφή ως γνωστικό αντικείμενο: η ποιητική του εργαστηρίου». Διάλεξη σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, 20-5-2015

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

«Ρητορική: Θεωρία και Πράξη»

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Σχολή Επιστημών της Αγωγής

Ε.Κ.Π.Α.

-          “Δημιουργική Γραφή”, από 22.03.2016 έως 28.06.2016, μία φορά (Τρίτη, 3 έως 6 μ.μ.) τo δεκαπενθήμερο, ήτοι έξι δίωρα μαθήματα

I.2        ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

I.2.1               ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

1-9-1990 έως 31-8-1995     

Ως ωρομίσθιος εκπαιδευτικός με την ειδικότητα του Φιλολόγου στην ιδιωτική τεχνική σχολή "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" με συνολικό χρόνο υπηρεσίας ενός (01) έτους, έντεκα (11) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών.

I.2.2               ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

15-9-1991έως 30-6-1995   

Αναπληρωτής καθηγητής (ΤΕΛ Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, Γ/σιο και Λυκειακές Τάξεις Λαγκαδικίων, Γ/σιο Λαγκαδά, Γ/σιο Χαλκηδόνας).

  1-9-1995 έως 31-8-2004 

Μόνιμος εκπαιδευτικός – ΦΕΚ 184τ. Γ' / 30-8-1995 (Γυμνάσιο Λαιμού Φλώρινας, Γ/σιο και Λυκειακές Τάξεις Λαγκαδικίων, 3ο ΤΕΕ Θεσσαλονίκης).

 I.2.3               Π.Ε.Κ. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ) – ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ

2ο  ΠΕΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

     7-12-2005 (2 ώρες)

   13-11-2006 (4 ώρες)

   20-11-2006(4ώρες)

Θεματική ενότητα: Διδακτικές Προσεγγίσεις – Νέες Τεχνολογίες στο πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης της Α' Φάσης με αντικείμενα:

1.   "Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας".

2.   "Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου στη διδασκαλία της Ιστορίας".

 

2ο ΠΕΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

    30-10-2007 (6 ώρες)

    31-10-2007 (6 ώρες)

Θεματική ενότητα: Διδακτική – Εικονικές Διδασκαλίες:

1.   "Η λειτουργική χρήση της γλώσσας στη διδασκαλία της Ελληνικής – Θεωρητικό πλαίσιο και πρακτικές εφαρμογές".

2.   "Το διδακτό της Λογοτεχνίας – Μεθοδολογικές προσεγγίσεις".