Συμμετοχή στην επιστημονική επιτροπή εθνικών συνεδρίων ως προεδρεύουσα συνεδρίας και κριτής εργασιών

  • Eπιστημονική επιτροπή Διεθνούς Συνεδρίου Εκπαίδευση και Κοινωνιολογία, Παν/μιο Ιωαννίνων , 20-23 Νοεμβρίου 2014, Ιωάννινα.
  • Eπιστημονική επιτροπή Διεθνούς Συνεδρίου Εκπαίδευση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων, Παν/μιο Μακεδονίας  και ΚΕΘΕΑ, 10-13 Ιουνίου 2011, Θεσ/κη.
  • Eπιστημονική επιτροπή Διεθνούς Συνεδρίου Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική & Πράξη στην Ειδική Αγωγή, 8-10 Οκτωβρίου 2010, Αθήνα.