Συντακτικές επιτροπές περιοδικών

  • Επιστημονική επιτροπή του περιοδικού Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.