Αρχική » Βιογραφικο » Επαγγελματική εμπειρία

Επαγγελματική εμπειρία

29/10/1982-28/9/1998: Φιλόλογος καθηγητής στη Mέση Eκπαίδευση

28/9/1998-3/5/2001: Σχολικός Σύμβουλος φιλολόγων

3/5/2001-2/5/2004: Επίκουρος καθηγητής με τριετή θητεία στο γνωστικό αντικείμενο: Γλωσσολογία – Διδακτική της ελληνικής γλώσσας στο Παιδαγωγικό Tμήμα Nηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΦΕΚ 85/27-04-2001

24/2/05-25/8/06: Μόνιμος Επίκουρος καθηγητής Γλωσσολογίας – Διδακτικής της ελληνικής γλώσσας στο Παιδαγωγικό Tμήμα Nηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ΦΕΚ 39/24-02-2005

25/8/06-25/6/2010: Αναπληρωτής καθηγητής Γλωσσολογίας – Ελληνικής γλώσσας και Διδακτικής της στο Παιδαγωγικό Tμήμα Nηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ΦΕΚ 238/11-08-2006

25/6/2010: Καθηγητής Γλωσσολογίας – Ελληνικής γλώσσας και Διδακτικής της στο Παιδαγωγικό Tμήμα Nηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ΦΕΚ 544/25-06-2010

1/5/2003-31/12/2007: Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης (Προγραμματική Σύμβαση του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Κοζάνης)

1/9/2003-30/9/2004 και 1/7/2010 – σήμερα: Διευθυντής του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) Δυτικής Μακεδονίας

Xρήσιμες διευθύνσεις

Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας
http://linguistics.nured.uowm.gr

Academia
https://uowm.academia.edu/KonstantinosDinas

Προσωπικό ιστολόγιο: Αναζητήσεις
https://kdinas.wordpress.com

Προσωπικό Moodle: Συν-εργασίες
http://users.uowm.gr/kdinas/moodle/