Βιβλία και επιμέλειες

ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
  • Palaiologou, N. (2012) Technology, Education and Cultural Diversity, Special Issue's Guest Editor, I-Manager's Publications, vol.9, no1, 98, 130 σελίδες.
  • Palaiologou, N. (2011) Intercultural Education. Conceptual and Empirical Challenges, Special Issue's Guest Editor, Intercultural Education Journal, vol.22, no4, 126 σελίδες, Taylor and Francis.
ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
  • Επιμέλεια, επίβλεψη μετάφρασης του βιβλίου του Banks J. (2010), Diversity and Citizenship Education, ed. Willey Sons. Ελληνική Έκδοση Διαφορετικότητα και Εκπαίδευση στην Ιδιότητα του Πολίτη (2012), ΠΕΔΙΟ.
  • Επιμέλεια, μετάφραση, σχόλια του βιβλίου των Gundara J., Jacobs, S. (2001), Intercultural Europe. Diversity and Social Policy, ed. Ashgate/Arena. Ελληνική Έκδοση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Διαφορετικότητα και Κοινωνική Πολιτική (2012), ΠΕΔΙΟ.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
  • Επιστημονική επιτροπή του περιοδικού Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (από το 2009).
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ