Κεφάλαια σε ελληνικούς συλλογικούς τόμους

Παλαιολόγου, Ν., Γιαλαμάς, Β., Ευαγγέλου, Ο. (2011) Η παροχή υπηρεσιών σε μετανάστες μαθητές από τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ: Απόψεις ειδικών παιδαγωγών, στο: Γιαβρίμης, Π., Παπάνης, Ε., Βίκη, Α. (2011), συλλογικός τόμος, σσ. 450-463, Έρευνα και Εκπαιδευτική Πράξη στην Ειδική Αγωγή, τόμος ΙΙ, εκδ. Αφών Κυριακίδη.