Κοινωνικοπολιτισμικές διαφορές και Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: ο ρόλος της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης"

Διεθνούς Σεμιναρίου με τίτλο "Κοινωνικοπολιτισμικές διαφορές και Εκπαίδευση για  τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: ο ρόλος της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης", υπό την αιγίδα  της UNESCO Μόσχας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, της διεθνούς IAIE και της ΗΑΙΕ.
Ημερομηνία: 
06/04/2014 έως 10/04/2014
Τοποθεσία: 
Αθήνα