ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ


Υπεύθυνος διαχείρισης έργων και υποβολής προτάσεων ερευνητικών προγραμμάτων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στα πλαίσια εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων. Έχει διατελέσει υπεύθυνος συντονιστής σε 9 διευρωπαϊκά έργα συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 30 εκ.€ και ένα εθνικό. Έχει συμμετάσχει σε 37 επιπλέον διευρωπαϊκά έργα και 4 εθνικά.