ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ


.Επισκέπτης ερευνητής, MIT Media Lab, 2009 (Μάιος) - 2010 (Νοέμβριος).
.Υπεύθυνος διαχείρισης έργων και υποβολής προτάσεων ερευνητικών προγραμμάτων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στα πλαίσια εθνικών (ΠΑΒΕ, ΠΕΝΕΔ, ΠΕΠΕΡ) και κοινοτικών προγραμμάτων (FP7, IST, ESPRIT, CRAFT, AIM, TIDE, Health Telematics, eTEN). Έχει διατελέσει υπεύθυνος συντονιστής σε 6 διευρωπαϊκά έργα συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 20 εκ.και ένα εθνικό. Έχει συμμετάσχει σε 37 επιπλέον διευρωπαϊκά έργα και 4 εθνικά, 1995 εώς σήμερα.
.Συμμετέχει σε πέντε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο, εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Αναπτύσσει λογισμικό, σχεδιάζει και υλοποιεί ηλεκτρονικές διατάξεις (RF και ψηφιακές) και συμμετέχει στη διαχείριση, 1989-1993.