1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


1.1 Προσωπικά Στοιχεία


Ονοματεπώνυμο: Αγγελίδης Παντελής 

Ημερομηνία γέννησης: 1 Φεβρουαρίου 1967

Τόπος γέννησης: Ξάνθη

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, 2 παιδιά

Θέση: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Αναπληρωτής Καθηγητής,

Γνωστικό Αντικείμενο: «Επεξεργασία Βιοϊατρικών Σημάτων»

Στρατιωτικές υποχρεώσεις:Θητεία στην Πολεμική Αεροπορία (Σεπ.`93-Ιουν.`95) 


1.2 ΣΠΟΥΔΕΣ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

1.2.1 Σπουδές 


. Διδάκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Α.Π.Θ. Τίτλος διδακτορικής διατριβής: "Νεώτεροι αλγόριθμοι ανακατασκευής εικόνων μαγνητικού συντονισμού: απευθείας υπολογισμός των συνολικών καμπύλων χαλάρωσης Τ2"

http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/3004

. Διπλωματούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Α.Π.Θ με βαθμό άριστα 9. Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Χρήση των κλασματικών παραμετρικών μοντέλων για την εκτίμηση παραμέτρων με διαγνωστική αξία από το ηλεκτροκαρδιογραφικό σήμα"

. Εισαγωγή στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Α.Π.Θ με πανελλαδικές εξετάσεις. Θέση: 5ος/150. 


1.2.2 Υποτροφίες 


. Υπότροφος του Προγράμματος Marshall Memorial 

. Υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών του Ιδρύματος Μποδοσάκη

. Υποτροφία Ι.Κ.Υ. για τις επιδόσεις στις φοιτητικές σπουδές

. Βραβείο Ι.Κ.Υ. για τις επιδόσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις1.3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ


. Πρόεδρος, Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας

. Ιδρυτής και κύριος μέτοχος της εταιρείας καινοτομίας VIDAVO

. Ιδρυτής της εταιρείας καινοτομίας Agrosense

. Αξιολογητής Ερευνητικών και Αναπτυξιακών έργων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG INFSO/CNECT) και της REA

. Αξιολογητής της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας 

. Διευθυντής στο Ινστιτούτο Μελετών Ερευνών Τηλεπικοινωνιών Πληροφορικής Νοτιοανατολικής Ευρώπης

. Αναπτύσσει λογισμικό για εμπορικές εφαρμογές. Κυρίως καλύπτει εξειδικευμένες απαιτήσεις, που δεν καλύπτονται από γενικά εμπορικά πακέτα στους τομείς της αρχειοθέτησης, του αυτοματισμού γραφείου και των επικοινωνιών.

. Αναπτύσσει λογισμικό για εκπαιδευτικές εφαρμογές στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) στα πλαίσια της θητείας του στην Πολεμική Αεροπορία.

. Προσφέρει υπηρεσίες σύμβουλου τεχνολογίας στους τομείς βιοϊατρικής, πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και σε θέματα τεχνολογικής καινοτομίας προς Δημόσιου και Ιδιωτικούς φορείς

. Αναπτύσσει λογισμικό επεξεργασίας και ανακατασκευής εικόνας για τη France Telecom.

. Εκπονεί τηλεπικοινωνιακές μελέτες για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών. Επίσης, έχει εκπονήσει ηλεκτρολογικές μελέτες και μελέτες πυρασφάλειας.


1.4 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ


. Ελληνικό Παράρτημα HL7 (μέλος ΔΕ), 2003

. ΕΛΕΒΙΤ, 1995 

. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (TEE), 1989,

. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Η.Π.Α., 1988 


2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ


2.1 AΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδάσκει ακαδημαϊκά μαθήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό στους τομείς της Ιατρικής Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών (πάνω από 2500 ώρες συνολικά). 


2.1.1 Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη 


Χειμερινό εξάμηνο 

Εισαγωγή στην Πληροφορική (Υποχρεωτικό μάθημα 1ου εξαμήνου - Αυτόνομη Διδασκαλία )

Βιοπληροφορική (Επιλογής Β' κατεύθυνσης μάθημα 8ου εξαμήνου - Αυτόνομη Διδασκαλία)

Ηλεκτρονική Υγεία (Επιλογής Γ' κατεύθυνσης μάθημα 6ου εξαμήνου (Προηγμένων Εφαρμογών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών) - Αυτόνομη Διδασκαλία) 


Εαρινό εξάμηνο 

Βιοϊατρική Τεχνολογία (Επιλογής μάθημα 8ου εξαμήνου - Αυτόνομη Διδασκαλία)

Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (Επιλογής Β' κατεύθυνσης μάθημα εξαμήνου (Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων) - Αυτόνομη Διδασκαλία)

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Υποχρεωτικό μάθημα 4ου εξαμήνου - Αυτόνομη Διδασκαλία) 


2.1.2 ΣΣΑΣ


Εαρινό εξάμηνο 1993-1994: Επιχειρησιακή Έρευνα ( Υποχρεωτικό μάθημα 6ου εξαμήνου - Αυτόνομη Διδασκαλία )


2.1.3 City College


Εαρινό εξάμηνο 1998, 1999, 2000, 2001: Δίκτυα Υπολογιστών (Υποχρεωτικό μάθημα 2ου εξαμήνου -Αυτόνομη Διδασκαλία)

Χειμερινό εξάμηνο 1998, 1999, 2000, 2001: Ιατρική Πληροφορική ( Υποχρεωτικό μάθημα 5ου εξαμήνου - Αυτόνομη Διδασκαλία ) 

Χειμερινό εξάμηνο 1998, 1999, 2000, 2001: Συστήματα Πολυμέσων (Υποχρεωτικό μάθημα 5ου εξαμήνου - Αυτόνομη Διδασκαλία ) 

Εαρινό εξάμηνο 1998, 1999, 2000, 2001: Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ( Υποχρεωτικό μάθημα 2ου εξαμήνου - Αυτόνομη Διδασκαλία )


2.1.4 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 


Χειμερινό εξάμηνο από 1989 έως 1994:>

. Σύνθεση τηλεπικοινωνιακών διατάξεων ( Συνδιδασκαλία )

. Βιοϊατρική Τεχνολογία ( Συνδιδασκαλία )

. Τηλεπικοινωνιακά συστήματα (Συνδιδασκαλία )


2.1.5 Επσκέπτης Καθηγητής 

. 2009-10,2015-17: MIT Media Lab

. 2009 έως σήμερα: Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης 

. 2000-2004: Α.Π.Θ. Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιατρική Πληροφορική 


2.2 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 


Από το 1989 δίνει εισηγήσεις σε θέματα Τηλεπικοινωνιών και Ιατρικής Πληροφορικής σε Ι.Ε.Κ. και Κ.Ε.Κ. (πάνω από 650 ώρες συνολικά).

3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ


3.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


.Επισκέπτης ερευνητής, MIT Media Lab, 2009 (Μάιος) - 2010 (Νοέμβριος).

.Υπεύθυνος διαχείρισης έργων και υποβολής προτάσεων ερευνητικών προγραμμάτων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στα πλαίσια εθνικών (ΠΑΒΕ, ΠΕΝΕΔ, ΠΕΠΕΡ) και κοινοτικών προγραμμάτων (FP7, IST, ESPRIT, CRAFT, AIM, TIDE, Health Telematics, eTEN). Έχει διατελέσει υπεύθυνος συντονιστής σε 6 διευρωπαϊκά έργα συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 20 εκ.και ένα εθνικό. Έχει συμμετάσχει σε 37 επιπλέον διευρωπαϊκά έργα και 4 εθνικά, 1995 εώς σήμερα.

.Συμμετέχει σε πέντε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο, εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Αναπτύσσει λογισμικό, σχεδιάζει και υλοποιεί ηλεκτρονικές διατάξεις (RF και ψηφιακές) και συμμετέχει στη διαχείριση, 1989-1993.3.2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

. Health 2.0

. Ιατρικά Δίκτυα/BAN

. Τηλεϊατρική

. Επεξεργασία Βιοϊατρικών Σημάτων και Εικόνων


3.3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ


. Πρόεδρος, Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας

. Mentor, MITEF

. Μέλος, Επενδυτική Επιτροπή Καινοτομίας, Thermi Ventures

. Mέλος του ehealth-interop EC M/403 PT

. Επικεφαλής του CEN/ISSS eEHIC PT electronic European Health Insurance Card

. Μέλος ομάδας Εθνικού Σκέλους Ελλάδας και Κύπρου για την εκπόνηση της μελέτης eHStrategies, EC2010

. Mέλος της Εθνικής Επιτροπής με αντικείμενο την εξειδίκευση των δράσεων του ΕΣΠΑ που αφορά στην Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία, καθώς και την επεξεργασία προτάσεων για την ανάπτυξη Νέων Μεγάλης Κλίμακας Ερευνητικών Υποδομών.

. Mέλος της ομάδας εργασίας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Υπηρεσίες Υγειονομικής και Κοινωνικής Φροντίδας: Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου», (σύσταση 10548/4 -7-2008 απόφαση ΚτΠ ΑΕ)

. Επικεφαλής του CEN/TC 224/WG 6/PT 06/B Testing Methodologies on "Access for all to card reading devices"

. Μέλος του CEN/TC 224/WG 6/PT 06/Α European Prestandard on "Access for all to card reading devices"

. Μέλος του CEN/ISSS Smart Card Systems: Interoperable Citizen Services: User Related Information (based on DISTINCT) {published as CWA 13987:2000 }

. Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) για το πρόγραμμα "Centre of Excellence for Eastern Europe and CIS countries"

. Μέλος των eEurope SC Trailblazers 8 (User requirements) and 11 (Healthcards)

. Μέλος του eHealth Forum του ΥπΥΠ

. Μέλος της ομάδας του EFMI για τις κάρτες υγείας

. Μέλος της Ομάδας Β3 του eBusiness Forum (Περιφερειακή Ανάπτυξη)

. Πρόεδρος της Ομάδας Δ5 του eBusiness Forum (Ψηφιακή επιχειρηματικότητα και ΝΑ Ευρώπη)

. Μέλος της ομάδας εργασίας «Προοπτική Τεχνολογικής Διερεύνησης» στην Κ. Μακεδονία

. Μέλος του CEN eHeatlh Standardization Focus Group

. Συντονιστής της Ομάδας Ζ3 του eBusiness Forum (Υγεία - ebusiness) 

. Μέλος της ομάδας εργασίας «Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Κεντρική Μακεδονία και συγγραφή της έκθεσης «Οικονομικός Χώρος της ΝΑ Ευρώπης»

. Εμπειρογνωμοσύνη για τη Διαχειριστική Αρχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας: «Προτάσεις βελτίωσης των επιχειρησιακών σχεδίων του Γ' ΚΠΣ για τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα ΠΕΣΥΠ», Αθήνα,2002 


3.4 ΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ


3.4.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ


3.4.1.1 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ


1. Σφήκας Αθανάσιος του Δημητρίου, “ Ανάπτυξη μοντέλου πρόβλεψης ρύπανσης υδάτινων πόρων με τη χρήση δικτύου πολυπαραμετρικών αισθητήρων”

2. Λογγινίδης Παντελής του Ιωάννη," Ενσωμάτωση χρηματοοικονομικών θεμάτων στον βέλτιστο σχεδιασμό και λειτουργία εφοδιαστικών αλυσίδων"


3.4.1.2 ΜΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ


Έχει συμμετάσχει σε περίπου 10 ΔΔ ως μέλος τριμελούς. Επίσης σε πάνω από 20 ΔΔ ως μέλος επταμελούς.3.4.2 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ


3.4.2.1 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ


1. Βαϊτσόπουλος Ευάγγελος του Γεωργίου, “Αυτοοργανούμενα Ασύρματα Δίκτυα”

2. Μπλέτσας Μιχαήλ του Αναστασίου, “Σχεδίαση και υλοποίηση ενός πρωτότυπου αυτοργανούμενου ασύρματου δικτύου φορητών υπολογιστικών μονάδων για την υποβοήθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας”

3. Γεωργιάδου Αικατερίνη του Αναστασίου, “Σοβαρά παιχνίδια για την υγεία”

4. Μαρίνου Μαρία του Διονυσίου, “Μέθοδοι αξιολόγησης για τη βελτιστοποίηση σχεδίασης αλγορίθμων κινητών εφαρμογών υγείας”

5. Ματιάκη Ευαγγελία του Αποστόλου, “Ανάλυση δεδομένων και εξόρυξη πληροφορίας έργων χωροταξίας και ανάπτυξης”


3.4.2.2 ΜΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ


Συμμετέχει σε 5 ΔΔ ως μέλος τριμελούς. 3.5 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


Έχει επιβλέψει πάνω από 50 ΔΕ, 5 από αυτές οδήγησαν σε ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια με κριτές, 1 βραβεύθηκε ως η καλύτερη δημοσίευση, 1 κέρδισε το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό Health and Wellenes MIT 2013.

4. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ


4.1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


. International Program Committee, 10th IEEE International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine (IEEE/ITAB 2010), Corfu, Greece, November 3-5, 2010

. Μέλος: International Program Committee, International ICST Conference on Wireless Mobile Communication and Healthcare (Mobihealth 2010), 18-20 October 2010, Ayia Napa, Cyprus

. Μέλος: International Program Committee (IPC), IASTED International Conference on Telehealth and Assistive Technology (TAT 2009), Cambridge, Massachusetts, USA November 04 to 06, 2009.

. Οργανωτική Επιτροπή IHIC' 08

. Πρόεδρος: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υγεία & Προσωπικά Δεδομένα 2006, 28-29 Μαρτίου 2006, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 

. Οργανωτική Επιτροπή: Τηλεργασία & Σύγχρονες Μορφές Εργασίας 2005, 17-18 Μαρτίου 2005, Αθήνα

. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος iSHIMR-2005 (International Symposium for Health Information Management Research)

. Αξιολογητής των συμμετοχών στο MIE 2005 (The XIX International Congress of the European Federation for Medical Informatics) 

. Αξιολογητής των συμμετοχών στο iSHIMR 2004 (International Symposium for Health Information Management Research)

. Πρόεδρος : Strategic's 2nd Eastern Mediterranean IT & TELECOMS FORUM 2002, 25-26 Ferbruary 2002, Nicosia, Cyprus

. Μέλος: της Συμβουλευτικής Επιτροπής της επίσημης έκδοση της Βουλγαρικής Ένωσης Αυτοματισμών και Πληροφορικής (UAI) με τίτλο "Information Technologies and Control"4.2 ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 


. Αριθμός ΟΒΙ: «Περικάρπιο Προσωπικής Ασφάλειας με Πληροφορίες Ιατρικού Φακέλου για εντοπισμό και κλήση σε Βοήθεια», Ημερ. Έκδοσης: 02/06/2011, Αποκλειστικός εφευρέτης, κοινή πατέντα με κα Μαρκέλα Ψυμάρνου.


. Αριθμός ΟΒΙ: «Φορητό Σπιρόμετρο Ασύρματης Μετάδοσης Δεδομένων», Ημερ. Έκδοσης: 31/07/2008, Δεύτερος εφευρέτης σε σύνολο τριών (κα Τραντίδου και κος Χατζηλεοντιάδης), κοινή πατέντα (20%) με VIDAVO (40%), κα Τραντίδου (30%), κο Χατζηλεοντιάδης (5%), ΑΠΘ (5%).5. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


5.1 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ


. Best paper award ICC'11 (C54)

. Visiting Lecturer, UB, 2012,13

. Visiting Scholar, MIT Media Lab, 2009,10 


5.2 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


. Πραγματογνώμονας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

. Δικαστικός Πραγματογνώμονας 

. Πραγματογνώμονας του ΤΕΕ σε θέματα Τηλεπικοινωνιών, Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης

. Παραγωγός ραδιοφωνικών εκπομπών με θέματα τεχνολογίας 


6. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


6.1 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ


ΝΕΩΤΕΡΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ: ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ Τ2


NEWER MAGNETIC RESONANCE IMAGE RECONSTRUCTION ALGORITHMS: DIRECT CALCULATION OFTHE FULL T2 RELAXATION CURVES


1993, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Σχολή Πολυτεχνική, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 


http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/3004#page/1/mode/2up

 

Copyright © 2011