Απόφοιτος και διδάκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση οργανισμών καινοτομίας στο ΜΙΤ Sloan. Είναι υπότροφος του Προγράμματος Marshall Memorial και του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Είναι ιδρυτής της εταιρείας VIDAVO που εξειδικεύεται σε εφαρμογές Ψηφιακής Υγείας. Έχει διατελέσει επισκέπτης ερευνητής του MIT Media Lab και επισκέπτης καθηγητής του University of Barcelona, Medical School. Έχει πολυετή συμμετοχή σε δράσεις στρατηγικής και προτυποποίησης στον τομέα της ψηφιακής υγείας. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις περιοχές της Ηλεκτρονικής Υγείας (eHealth), Επεξεργασίας Ιατρικών Σημάτων και Εικόνων και των Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων (WSN). Επίσης είναι ενεργός ερευνητικά σε θέματα διείσδυσης ψηφιακών τεχνολογιών (digital divide), προσβασιμότητας (eInclusion) και προτυποποίησης.


Ενημερωθείτε επίσης:


Linkedin logo One of the top 5% most viewed LinkedIn profiles for 2012!

Υποτροφίες του Taipei Medical University