Δημοσιεύσεις

publications icon

  • Tsiktsiris Dimitris, Ziouzios Dimitris & Dasygenis Minas. (2018). A portable image processing accelerator using FPGA. 1-4. 10.1109/MOCAST.2018.8376566. DOI: 10.1109/MOCAST.2018.8376566
  • Dimitris Ziouzios, Argiris Sideris, Dimitris Tsiktsiris, Minas Dasygenis. (2019). Smart-Grid Modelling and Simulation. Invited Chapter 3 in IoT for Smart Grids (pp. 43-54). Power Systems. Springer, Cham.https://doi.org/10.1007/978-3-030-03640-9_3
  • Argiris Sideris, Dimitris Tsiktsiris, Dimitris Ziouzios, Minas Dasygenis. (2019). Smart Grid Hardware Security. Invited Chapter 5 in IoT for Smart Grids (pp. 85-113). Power Systems. Springer, Cham.https://doi.org/10.1007/978-3-030-03640-9_5