βιογραφικό

βιογραφικό | σπουδές | ατομικές εκθέσεις | ομαδικές εκθέσεις | υποτροφίες και σημαντικότερες χορηγίες | δημόσιες συλλογές | επιλογή βιβλιογραφίας | συγγραφικό έργο | εκπαιδευτικό έργο

  • Δημοτική Πινακοθήκη, Θεσσαλονίκη
  • Δημοτική Πινακοθήκη, Καλαμάτα
  • Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Καρλόβασι Σάμου
  • Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη
  • Πινακοθήκη Χ&Σ Μοσχανδρέου, Μεσολόγγι
  • Συλλογή Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου
  • Συλλογή του American College of Greece
  • Έργα του υπάρχουν επίσης σε ιδιωτικές συλλογές σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Βέλγιο, Ολλανδία, Ιταλία, Νορβηγία, Μεγάλη Βρετανία