Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις:

  • Tsiktsiris Dimitris, Ziouzios Dimitris & Dasygenis Minas. (2018). A portable image processing accelerator using FPGA. 1-4. 10.1109/MOCAST.2018.8376566. DOI: 10.1109/MOCAST.2018.8376566