ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

 

 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

 

Είσοδος

 

 

 

UNIVERSITY OF WESTERN MACEDONIA

DEPARTMENT OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION

 

 

PENELOPE PAPADOPOULOU

ASSISTANT PROFESSOR

 

Entrance