ΣΠΟΥΔΕΣ

Οκτώβριος 2011 – Μαίος 2017
ΕΑΠ | Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων

“Περιβαλλοντική αντιμετώπιση και αξιολόγηση νοσηλευτικών εγκαταστάσεων – νοσοκομείων στην Ελλάδα,  Μελέτη Περίπτωσης Μαμάτσειο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.”
Καθηγήτρια: Αξαρλή Κλειώ (Βαθμός 7.50/10)

 

Σεπτέμβριος 2007 – Αύγουστος 2008
ETH | Swiss Federal Institute of Technology, Zurich
MAS ETH ARCH | Housing

‘Postwar – Polykatoikia’ | Redesign Strategies for Urban Apartment Buildings in Athens.
Καθηγητής: Dietmar Eberle (Βαθμός 5.75/6) 

 

Οκτώβριος 2001 – Μάϊος 2007
Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

“Συγκρότημα Κατοικιών και Λοιπών Χρήσεων στο Πρώην Εργοστάσιο Κλωστουφαντουργίας Υφανέτ στη Θεσσαλονίκη.”
Καθηγητής: Πανέτσος Α. Γεώργιος (Βαθμός 9.5/10)