ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κωνστάντζα Χαδιώ|Αρχιτέκτων Μηχανικός ΤΑΜΠΠ

MAS ETH in Housing ETH Zurich
MSc Environmental Design of Cities and Buildings EAP

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Κοίλα Κοζάνης, 50100
kchadio@uowm.gr