ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Σεπτέμβριος 2019 – Σήμερα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
ΕΤΕΠ Αρχιτέκτων Μηχανικός, Τμήμα Μηχανιοκών Σχεδίασης Προιόντων και Συστημάτων, Πολυτεχνική Σχολή ΠΔΜ

Ιούνιος 2016 – Αύγουστος 2019
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
ΕΤΕΠ Αρχιτέκτων Μηχανικός, Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας ΠΔΜ

Σεπτέμβριος 2010 – Σήμερα
Αρχιτεκτονικό γραφείο CK architecture studio
Ιδρύτρια του αρχιτεκτονικού γραφείου 

Νοέμβριος 2009 – Ιούνιος 2016
Ε.ΚΑ.ΤΕ O.E.
Εξωτερικός συνεργάτης – Συμμετοχή σε αρχιτεκτονικές μελέτες μονοκατοικιών και συγκροτήματα κατοικιών, εσωτερικός σχεδιασμός κατοικιών

Μάρτιος  2009 –Ιούνιος 2016
ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Συνεργάτης αρχιτεκτονικών μελετών Δημόσιου και Ιδιωτικού φορέα

Οκτώβριος 2008 – Αύγουστος 2010
A10 – ATEN Αρχιτέκτονες Γ.ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ
Εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών, μελετών εφαρμογής, φωτορεαλιστικές απεικονίσεις.

Σεπτέμβριος 2008 –Ιανουάριος 2008
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΑΣ. Κ. ΦΛΟΥΔΑ ΕΕ
Εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών Δημόσιου και Ιδιωτικού φορέα

Σεπτέμβριος 2006 –Αύγουστος 2007
Α Κ & associates architects
Πρακτική εξάσκηση