Δημοσιεύθηκαν τα Πρακτικά της 2ης Επιστημονικής Συνάντησης Υπ. Δρ. & ΜΤΠΧ φοιτητών/τριών στην ΠΕ/ΕΑ η οποία διεξήχθει στη Θεσσαλονίκη, 24-25 Ιουνίου 2016.

 

Το αρχείο των Πρακτικών βρίσκεται διαθέσιμο στο:

https://eleetpea.aegean.gr/Texts/2nd%20meeting%20Proceedings_v.2_16.4.2017.pdf

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *