εικαστικό έργο > ζωγραφική


Χειρονομίες (1984-1985) (υπό κατασκευή)

Μεγάλες χειρονομίες (1984-1988) >>

Γήινα πεδία (1984-1986) >>

Μεγάλα πεδία (1985-1988) (υπό κατασκευή)

Μικρές γλυπτικές ζωγραφιές (1988-1989) >>

Νέα Υόρκη (1989-1991) >>

Ουτοπία Επέκεινα (1993-1998) >>

Μυστικά τοπία / Μπαλάντες (2000-2003) >>

Μυστικά τοπία (2006-2007) >>