εικαστικό έργο > σχέδια

τα προσχέδια ενός (φανταστικού) φορμαλισμού

Πρόταση για μια έκθεση