εικαστικό έργο > εκθέσεις

τοιχογραφία στο χώρο συναυλιών ΡΟΔΟΝ

Το έργο δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 1989 και παρέμεινε στο χώρο μέχρι το κλείσιμό του, το Σεπτέμβριο 2005

Στο ΡΟΔΟΝ, συνάντησα τη μουσική της απόγνωσης