εικαστικό έργο > εκθέσεις

Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
κατάλογος |

Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη 2006