εικαστικό έργο > εκθέσεις

Φρίζα B
δελτίo τύπου | κριτικές

12 - 30 Μαΐου 1986, Αθήνα, Αίθουσα ΣΥΝ

Το αγκάλιασμα του γήινου: ΦΡΙΖΑ Β