εικαστικό έργο > εκθέσεις

φρίζα Α
δελτίo τύπου

20 Μαΐου - 14 Ιουνίου 1985, Αθήνα, Αίθουσα ΣΥΝ

Η ΦΡΙΖΑ Α ξετυλίγει μια μαύρη κυριαρχία