εικαστικό έργο > εκθέσεις

αδημονία
δελτίo τύπου | κατάλογος

23 - 27 Νοεμβρίου 2000, Artspace Αίθουσα Τέχνης- Art Athina

Αυτό το όχημα θα μπορούσε να είναι μία πιθανότητα, η ΑΔΗΜΟΝΙΑ