Skip to main content
ΕΕ61

ΚΑΡΙΩΤΟΓΛΟΥ, Π. (2011). Σχολείο και Μουσείο:οργάνωση μαθητικών επισκέψεων σε τεχνο-επιστημονικά μουσεία. Προσκεκλημένη ομιλία στην Ημερίδα Μουσειακής Αγωγής με τίτλο: Η παιδαγωγική αξιοποίηση και ο εκπαιδευτικός ρόλος των εκθεμάτων των μουσείων στην Α/θμια  και Β/θμια Εκπαίδευση, ΚΔΕ&ΜΤ: ΝΟΗΣΙΣ.  http://www.tmth.gr/sciencerelated/62-museums/470-sxoleio-kai-mouseio (πρόσβαση 24-6-12)

ΕΕ62

ΚΑΡΙΩΤΟΓΛΟΥ, Π., ΣΠΥΡΤΟΥ, Α., ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ, Δ. & ΖΟΥΠΙΔΗΣ, Α. (2012). Σύγχρονες τάσεις στα Προγράμματα Σπουδών Φυσικών Επιστημών: Οι περιπτώσεις της διερεύνησης και των επισκέψεων σε χώρους επιστήμης και τεχνολογίας στο Πρόγραμμα MaterialScience. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην εκπαίδευση, 5(1-2), 153-164, 
http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete/article/view/140/90

ΕΕ63

Κακαλοπούλου, Γ., Σπύρτου, Α., Καριώτογλου, Π. (2012) "Η συνεργατική μέθοδος Jigsaw: μια μελέτη περίπτωσης σε φοιτητές/τριες Παιδαγωγικού Τμήματος στη γνωστική περιοχή των ηχητικών φαινομένων."  Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 54, 94-112.

ΕΕ71

Γκιγκοπούλου, Α., Παπαδοπούλου, Ν., Ζουπίδης, Α., Πάντσιου, Ε., Μαλανδράκης, Γ., Καριώτογλου, Π. (2016). "Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην οργάνωση επισκέψεων σε χώρους Τεχνο-επιστήμης: περιγραφή της A ́ φάσης της παρέμβασης και πρώτα αποτελέσματα", , Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση (υπό έκδοση)

ΕΕ69

Καριώτογλου, Π. (2016) "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: Τ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STED". 8o Πανελλήνιο Συνέδριο: οι φυσικές επιστήμες στο νηπιαγωγείο. Αθήνα
http://www.ecd.uoa.gr/?p=3657.

ΕΕ67

Τεμερτζίδου Ε., Παπαδοπούλου Π. και Καριώτογλου Π. (2014) "Μελέτη των δεξιοτήτων παιδιών προσχολικής ηλικίας στην ταξινόμηση υλικών με βάση τις μαγνητικές τους ιδιότητες". Στο: Π. Καριώτογλου και Π. Παπαδοπουλου (Επιμέλεια): Φυσικές Επιστήμες και Περιβάλλον στην Προσχολική Eκπαίδευση Αναζητήσεις και Προτάσεις, Gutenberg, προς δημοσίευση,  135-149, 

ΕΕ70

Ζουπίδης, Α., Στράγγας, Α., και Καριώτογλου, Π. (2016). "Η επίδραση της ρητής διδασκαλίας της Στρατηγικής Ελέγχου Μεταβλητών στην κατανόηση της μεθόδου από φοιτήτριες Νηπιαγωγούς". 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές, Ρέθυμνο.

ΕΕ68

Καριώτογλου Π. (2014) "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STED." Προσκεκλημένη ομιλία στην Διημερίδα Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος,, Φλώρινα,10 Οκτωβρίου.

ΕΕ64

Ζουπίδης, Α., Lavonen, J., Σπύρτου, Ά., Meisalo, V., Πνευματικός Δ., και Καριώτογλου, Π., (2013) "Η μεταφορά μιας Διδακτικής Μαθησιακής Σειράς για την πλεύση – βύθιση από την Ελλάδα στη Φινλανδία: όψεις της αξιολόγησης,"Προφορική Ανακοίνωση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, 26 – 28 Απριλίου 2013, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

ΕΕ65

Αυγητίδου, Σ., Παπαδοπούλου, Π., Καριώτογλου, Π. (2014). Υποστηρίζοντας την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες. Δεκτό για συλλογικό τομο - πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Συνέδριου: Οι φυσικές επιστήμες στο νηπιαγωγείο. Αθήνα, 19-21 Δεκεμβρίου 2014. 

ΕΕ66

Κολεδίνης, Ν., Στράγγας, Σ., Παπαδοπούλου, Π., Καριώτογλου, Π. (2014) Εκπαιδεύοντας υποψήφιους νηπιαγωγούς στο διδακτικό σχεδιασμό: Οι στόχοι και οι δραστηριότητες. . Δεκτό για συλλογικό τομο - πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Συνέδριου: Οι φυσικές επιστήμες στο νηπιαγωγείο. Αθήνα, 19-21 Δεκεμβρίου 2014. 

ΕΕ72

Τσαλίκη, Χ., Καρνέζου, Μ., Μαλανδράκης, Γ., Καριώτογλου, Π., (2016). Εκπαίδευση υπηρετούντων εκπαιδευτικών στο διδακτικό σχεδιασμό φυσικών επιστημών: Περιγραφή της παρέμβασης και πρώτες διαπιστώσεις.  Πρακτικά 9ουΠανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη. 

EE73

 Καριώτογλου, Π., Αυγητίδου, Σ., Δημητριάδου, Α., Μαλανδράκης, Γ., Παπαδοπούλου, Π., Πνευματικός, Δ. & Σπύρτου, Α. (2017). Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα STED (ScienceTeachersEDucation): Θεωρητική Τεκμηρίωση και Εφαρμογή. Στο Δ. Σταύρου (Επ.): «Σύγχρονες τάσεις στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών», σελ. 97-123, Επιστήμες της Αγωγής, Θεματικό Τεύχος 2016. ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Κρήτης

Προσφατες δημοσιεύσεις

 •  Spyrtou, A., Lavonen, J.,  Zoupidis, A., Loukomies, A., Pnevmatikos, D. Juuti, K., Kariotoglou, P. (2016). Transferring a Teaching Learning Sequence Between Two Different Educational Contexts: the Case of Greece and Finland, Int J of Sci and Math Educ  DOI 10.1007/s10763-016-9786-y

 • ZoupidisA., Pnevmatikos D., SpyrtouA., and KariotoglouP. (2017). Combining and linking virtual with real experiments as scaffolding for conceptual understanding: the explanations of floating/sinking phenomena, (under review, Research in Science & Technological Education).

 • Psillos D. and Kariotoglou P. (Eds) (2016). ITERATIVE DESIGN OF TEACHING-LEARNING SEQUENCES: INTRODUCING THE SCIENCE OF MATERIALS IN EUROPEAN SCHOOLS. Springer (coollective volume ),pp.379
  ISBN 978-94-007-7808-5

 • Καριώτογλου, Π. & Παπαδοπούλου Π. (επιμέλεια) (2014). Φυσικές επιστήμες και περιβάλλον στην προσχολική εκπαίδευση. Αναζητήσεις και προτάσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg σελ. 249.

 • Loukomies, A., Pnevmatikos, D., Lavonen. J., Spyrtou, A., Byman, R., Kariotoglou, P., Juuti, K. (2013). Promoting Students' Interestand Motivation Towards Science Learning: the Role of Personal Needs and Motivtion Orientations, Research in Science Education, DOI: 10.1007/s11165-013-9370-1

 • Karnezou, M., Avgitidou, S., Kariotoglou, P. (2013). Links between Teachers'  Beliefs and Their Practices in a Science and Technology Museum Visit, International Journal of Science Education, Part B: Communication and Public Engagement, DOI:10.1080/21548455.2013.773467

Πρόσφατα προγράμματα

 • STED – «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ». Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013», 200.000 Ευρώ.

 • MaterialsScience Project: University-school partnerships for the design and implementation of research-based ICT-enhanced modules on Material Properties, SAS6-CT-2006-042942-Material Science (042942). Υπεύθυνος ερευνητικής Ομάδας ΠΔΜ (partner)

 • «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου/ Σχεδίου εφαρμογής δράσεων για την οργάνωση και λειτουργία ΙΔΒΕ στο ΠΔΜ». 2006, ΕΠΕΑΕΚ (Ιδρυματικός Υπεύθυνος έργου)

 • «Διερεύνηση Διδακτικών - Μαθησιακών Ακολουθιών: η περίπτωση των δυνάμεων». (2004 - 2006). ΕΠΕΑΕΚ- Πυθαγόρας I, ΥΠΕΠΘ. (Επιστημονικώς Υπεύθυνος)

    

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes