Skip to main content

Καλώς ήρθατε στην προσωπική σελίδα του καθηγητή Π. Καριώτογλου

Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα

Ο Πέτρος Καριώτογλου γεννήθηκε στη Σάμο το 1951.

Το 1969 τελείωσε το Πυθαγόρειο Γυμνάσιο Σάμου, ενώ το 1974 πήρε το πτυχίο (8.15) του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ. Το 1974 πήρε το μεταπτυχιακό δίπλωμα (9.00) του προγράμματος Ραδιοηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικής Φυσικής από το ίδιο Τμήμα.

Από το 1976 έως το 1979 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία, ενώ αμέσως μετά διορίστηκε στη Β' βάθμια Εκπαίδευση στην οποία υπηρέτησε μέχρι το 1994.

Το 1986 άρχισε την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ. με θέμα "Προβλήματα διδασκαλίας και μάθησης της Μηχανικής των Ρευστών στο Γυμνάσιο" την οποία ολοκλήρωσε (Άριστα) το 1991.

Τα σχολικά έτη 1988 - 1989 και 1989 - 1990 αποσπάσθηκε και εργαζόταν ερευνητικά στον τομέα Φ.Σ.Κ. του τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ. στην κατεύθυνση της Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας.

Τα ακαδημαϊκά έτη 1991 - 1992, 1992 - 1993 και 1993 - 1994 ήταν αποσπασμένος στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το 1993 εκλέχτηκε και το 1994 διορίστηκε Λέκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Α.Π.Θ. με αντικείμενο «Διδακτική Μεθοδολογία».

Το 1998 εκλέχτηκε και διορίστηκε επίκουρος καθηγητής στο Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ. με αντικείμενο «Διδακτική Μεθοδολογία και Διδακτική των Φυσικών Επιστημών».

Το πρώτο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1998 - 1999 (Σεπτέμβριος - Νοέμβριος) πήρε εκπαιδευτική άδεια και εργάστηκε ερευνητικά στο King's College (Λονδίνο). Τον Ιανουάριο του 2002 μονιμοποιήθηκε μετά από κρίση στην ίδια βαθμίδα και θέση.

Το 2002 εκλέχτηκε Αναπληρωτής Καθηγητής και το 2006 Καθηγητής στο ΠΤΝ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα) με αντικείμενο τη «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση».

Συνταξιοδοτήθηκε την 1-1-2017, ενώ τον Απρίλιο του 2017 του απονεμήθηκε ο τίτλος του Ομότιμου Καθηγητή. 

Είναι παντρεμένος με τη Διαμάντω Σασάκου.

Το ερευνητικό - επιστημονικό του έργο αναπτύσσεται σε τρεις τομείς:

Α) Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση καινοτομικών διδακτικών / μαθησιακών ακολουθιών για μαθητές ή/ και φοιτητές, υποψήφιους εκπαιδευτικούς. Πλαίσιο ανάπτυξης των ακολουθιών είναι η Παιδαγωγικού Γνώση Περιεχομένου ΦΕ.

Β) Αποτύπωση και μοντελοποίηση της γνωστικής δομής (ιδέες) μαθητών ή/ και φοιτητών και της εξέλιξής τους, σε επιλεγμένες έννοιες και φαινόμενα φυσικής, όπως τα ρευστά (πίεση, πλεύση - βύθιση), η δύναμη, ο ήχος, η θερμότητα, ο ηλεκτρισμός.

Γ) Διερεύνηση των παραγόντων και των περιβαλλόντων ανάπτυξης Άτυπων μορφών Εκπαίδευσης σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Μουσεία.

Δ) Μελέτη της επαγγελματικής ανάπτυξης υπηρετούντων και μελλοντικών εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστημών.   

Τα ακαδημαϊκά έτη 2007-2008 και 2008-2009 ήταν πρόεδρος του ΠΤΝ – ΠΔΜ, ενώ από το ακαδημαϊκό έτος 20010-11 έως 2013-14 ήταν Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής» του ΠΤΝ – ΠΔΜ.

Από το 2007 - 2016 ήταν μέλος της ΜΟΔΙΠ-ΠΔΜ και από το 2014 - 2016 Πόεδρός της.

Από το Σεπτέμβριο του 2014 ως το Δεκέμβριο του 2016 ήταν Κοσμήτορας της Παιδαγωγικής Σχολής του ΠΔΜ.

Αφυπηρέτησε στις 31/12/2016

Με απόφαση της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής του ΠΔΜ του απονεμήθηκε ο τίτλος του Ομότιμου Καθηγητή.

Προσφατες δημοσιεύσεις

  • Kariotoglou, P. Avgitidou, S. Demetriadou, E., Malandrakis, G. Papadopoulou, P., Pnevmatikos, D., Spyrtou, A. (2017). The STED (Science Teachers EDucation) training program: Theoretical basis and application. In D. Stavrou (Ed):"Current trends in Science Education", pp. 97-123, EDUCATION SCIENCES, Thematic Issue 2016. Dept of Primary Education, Crete Univ.

  •  Kariotoglou, P., Psillos, D. (2019). Teaching and Learning Pressure and Fluids, Fluids, DOI: 10.3390/fluids4040194, LicenseCC BY 4.0

  •   

  •  Maria Chaitidou, Anna Spyrtou, Petros Kariotoglou, Catherine Dimitriadou . 2018. Professional Development in Inquiry-Oriented Pedagogical Content Knowledge among Primary School Teachers. The International Journal of Science, Mathematics and Technology Learning 25(2):17-36, DOI: 10.18848/2327-7971/CGP/v25i02/17-36

  •  Psillos, D., and Kariotoglou, P. (2016). Theoretical Issues Related to Designing and Developing Teaching-Learning Sequences ,  In: D. Psillos and P. Kariotoglou (Eds): ITERATIVE DESIGN OF TEACHING-LEARNING SEQUENCES: INTRODUCING THE SCIENCE OF MATERIALS IN EUROPEAN SCHOOLS, Springer, 11-34.

  •  Spyrtou, A., Lavonen, J.,  Zoupidis, A., Loukomies, A., Pnevmatikos, D. Juuti, K., Kariotoglou, P. (2016). Transferring a Teaching Learning Sequence Between Two Different Educational Contexts: the Case of Greece and Finland, Int J of Sci and Math Educ  DOI 10.1007/s10763-016-9786-y

Πρόσφατα προγράμματα

  • STED – «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ». Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013», 200.000 Ευρώ.

  • MaterialsScience Project: University-school partnerships for the design and implementation of research-based ICT-enhanced modules on Material Properties, SAS6-CT-2006-042942-Material Science (042942). Υπεύθυνος ερευνητικής Ομάδας ΠΔΜ (partner)

  • «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου/ Σχεδίου εφαρμογής δράσεων για την οργάνωση και λειτουργία ΙΔΒΕ στο ΠΔΜ». 2006, ΕΠΕΑΕΚ (Ιδρυματικός Υπεύθυνος έργου)

  • «Διερεύνηση Διδακτικών - Μαθησιακών Ακολουθιών: η περίπτωση των δυνάμεων». (2004 - 2006). ΕΠΕΑΕΚ- Πυθαγόρας I, ΥΠΕΠΘ. (Επιστημονικώς Υπεύθυνος)

    

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes