ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ


Έχει εκτεταμένο διδακτικό έργο σε Ελληνικά (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ΑΠΘ, ΣΣΑΣ) και Ευρωπαϊκά (City College) ιδρύματα. Στο Τμήμα του διδάσκει πέντε μαθήματα:

. Εισαγωγή στην Πληροφορική, Α' εξάμηνο, Υποχρεωτικό Κορμού

. Βιοπληροφορική, Θ' εξάμηνο, Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Γ΄: Προηγμένων Εφαρμογών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

. Ηλεκτρονική Υγεία, Ζ' εξάμηνο, Επιλογής Κατεύθυνσης Γ΄: Προηγμένων Εφαρμογών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

. Βιοϊατρική Τεχνολογία, Επιλογής Κατεύθυνσης Γ΄: Προηγμένων Εφαρμογών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

. Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων, Επιλογής Κατεύθυνσης Β΄: Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων

Έχει διδάξει στο παρελθόν αυτόνομα 3 προπτυχιακά μαθήματα (Εισαγωγή στην επιστήμη των Η/Υ, Δίκτυα ΙΙ, Επιχειρησιακή έρευνα), έχει παράσχει επικουρικό διδακτικό έργο σε 2 προπτυχιακά μαθήματα στο ΑΠΘ και έχει συνεισφέρει στη διδασκαλία 2 μεταπτυχιακών μαθημάτων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Πληροφορικής του ΑΠΘ. Διδάσκει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ιατρικής Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης.