Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα XENIOS ZEUS

Διάρκεια προγράμματος: 
2017 έως 2019
 
Το έργο έχει ως στόχο να αλλάξει την επικρατούσα κατάσταση και τους τρόπους με τους οποίους, οι εμπλεκόμενοι φορείς, όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, η  Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με τους Δήμους Παιονίας (Ειδομένη) και Δέλτα (Διαβατά), θα αντιμετωπίσουν σε εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό επίπεδο,  τις προσφυγικές ροές στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας.